Діагностика хвороб шлунка у дітей

 Диагностика болезней желудка у детей фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) є одним з основних методів діагностики запальних захворювань шлунка і ДПК, асоційованих з Нelicobacter pylori (Нр), що обумовлено можливістю виявлення макроскопічних ознак запалення слизової оболонки (СО), а також морфологічного підтвердження виявлених змін. Незважаючи на відсутність чіткої відповідності ендоскопічних ознак запального руйнування СО, часто виявляються при рутинній ФЕГДС або морфологічному дослідженні, ймовірними ознаками Нр-інфекції СО шлунка, за даними проспективного багатоцентрового дослідження, проведеного японськими дослідниками у дорослих пацієнтів, запропоновано вважати наявність дифузної або плямистої гіперемії і набряку СО шлунка, ексудату на ньому, гіперплазії складок тіла шлунка. Ймовірним маркером персистенції Нр у дітей вважається наявність лімфофолікулярних агрегатів в СО антрального відділу (АТ) шлунка. 

Ендоскопічні ознаки НР-інфікування СО шлунка у дітей в залежності від факторів вірулентності вивчені недостатньо. Для виявлення патологічних змін СО шлунка в період загострення захворювання використовують апарат vector , з оцінкою ступеня і поширеності гіперемії СО шлунка в різних відділах шлунка (вогнищева, дифузна), поєднання її з набряком, наявності поверхневих дефектів СО шлунка, присутності ознак порушень моторики шлунка (дуоденогастрального і гастроезофагеального рефлюксів), стану тонусу НСС, патологічних змін шлункового вмісту (наявність домішок каламутній слизу, жовчі). Знайдені патологічні зміни за допомогою мінімальної стандартної термінології фіксуються в ув'язненні ФЕГДС-дослідження. Визначення Нр-інфекції здійснюється за допомогою швидкого уреазного тесту.

Однією з ознак патологічних змін СО шлунка при хронічних Нр-асоційованих гастритах є наявність повних ерозій, або папул (вибухне округлої форми з залученням в центрі), які локалізуються частіше в АТ шлунка. Характерною особливістю змін СО шлунка, виявлених при ендоскопічному дослідженні CagA-позитивних хворих, є переважання нодулярної гастропатии або лімфоїдної гіперплазії СО АТ шлунка. Значно частіше серед цих пацієнтів зустрічаються також повні ерозії. За анатомічної локалізації ураження СО шлунка у CagA-позитивних хворих переважна більшість складають ізольоване ураження АТ шлунка і змішаний варіант поразки СО тіла і АТ шлунка.

Нодулярна гастропатия характерна ендоскопічним ознакою інфікування СО шлунка CagA-позитивними штамами Нр. Топографічними особливостями патологічних змін СО шлунка при CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей є ізольоване ураження СО АТ шлунка або поєднане ураження СО тіла і АТ шлунка. Хронічні ерозії СО шлунка частіше виявляються у хворих з CagA-позитивним Нр-асоційованим гастритом і є ендоскопічним маркером Нр-інфекції незалежно від CagA-статусу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ukУкраїнська